Oprichters Coach Hero over hun focus op individu én organisatie

“Samen verhogen wij het rendement op coaching”

Helden zijn voor ons de mensen die een stap durven zetten om de regie in eigen hand te nemen. Met Coach Hero zorgen wij voor sterkere organisaties, medewerkers en leidinggevenden. Dit doen wij met een onderscheidende, brede kijk op coaching. Wij kijken niet alleen naar het ‘individu’, maar het liefst ook naar de werkomgeving. Daar ligt ook de toegevoegde waarde voor de organisatie. Vanuit dit besef vonden onze twee oprichters elkaar, ieder vanuit hun eigen achtergrond.

Focus op coaching

Als coachingbureau is Coach Hero een relatief nieuwe naam, maar met veel ervaring. We zijn ontstaan vanuit Enroute dat werkgevers en werknemers al sinds 1996 helpt met verzuim, re-integratie en loopbaanadvies. Coaching is de kern van al onze dienstverlening. Alleen het startpunt is anders wanneer sprake is van verzuim (re-integratie) of wanneer bijvoorbeeld behoefte ontstaat aan loopbaancoaching of managementcoaching.

Door onze jarenlange ervaring weten we als geen ander dat coaching een bijdrage levert aan het  inzetbaar houden en versterken van medewerkers en organisaties. Om coaching toegankelijker te maken en het uit de ‘verzuimsfeer’ te halen, hebben we deze dienstverlening losgekoppeld van Enroute. Zo willen we laten zien dat coaching voor iedereen zinvol is en dat het ook voor organisaties een manier is om hun rendement te vergroten.

Rendement voor werkgever en werknemer

Deze focus helpt ons om het rendement op coaching voor werkgever en werknemer te vergroten. Met name voor organisaties valt hierin nog veel te winnen. Voor onze klanten maakt het beter duidelijk wat precies onze toegevoegde waarde voor hen is. Want wij hebben een belangrijke missie: de inzetbaarheid van medewerkers vergroten door coaching. Dit doen wij vanuit onze gezamenlijke totaalvisie op coaching, waarin wij (Olaff en Claire) elkaar sinds 2016 hebben gevonden.

Organisaties die rekeninghouden met de gezondheid, betrokkenheid, ontwikkeling en het werkplezier van medewerkers plukken daar zelf de vruchten van. Het zorgt voor meer plezier in het werk, minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Investeren in de ontwikkeling van personeel is dus geen luxe maar een must.

Daarbij is de uitdaging voor medewerkers vaak ook om langer en gezond door te werken en meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun loopbaan. Ook daarvoor is de verbinding tussen medewerker en organisatie steeds belangrijker. In ons huidige sociale stelsel ligt het probleem van eventuele verminderde inzetbaarheid echter vooral bij de werkgever die financieel wordt afgerekend bij lagere inzetbaarheid. Door ook de werknemer meer eigenaar te maken van zijn inzetbaarheid krijgt die weer meer regie om beter en effectiever om te gaan met zijn inzetbaarheid. Dat is een wederzijds belang.

Lees alles over onze aanpak en
download onze gratis flyer.

Gedeelde bredere kijk op coaching

Met een achtergrond als coach (Claire) en als arbeidsdeskundige (Olaff) geloofden wij ieder afzonderlijk altijd in een bredere kijk op oplossingsgerichte coaching. Breder dan het individu en juist met oog voor de context van de werkomgeving. Want alleen zo kan coaching bij de kern komen, met aandacht voor alle belangrijke factoren.

En mét toegevoegde waarde voor de organisatie. Want met de juiste terugkoppeling kan coaching ook de organisatiestrategie en werkprocessen versterken. Hier geloofden wij in en daar wilden wij écht iets mee doen. De vraag was eerst allen nog: hoe?

Samen naar meer rendement

Met Coach Hero hebben we samen kunnen realiseren waar we afzonderlijk al in geloofden. Daarbij vullen we elkaar perfect aan vanuit onze eigen achtergrond. Met een bredere kijk en oog voor de hele werkomgeving heeft coaching meer rendement gekregen voor werknemers én de organisatie waar zij werken. Naast coaches voor individuele medewerkers zijn wij ook coachpartner voor organisaties. Zo helpen wij hen om ook coaching een vaste plek te geven in hun beleid. Hierdoor kan een organisatie ook sturen op kwaliteit en rendement, rekening houdend met het organisatiebelang! 

Dat ontbreekt nu vaak nog, terwijl verzuim en
re-integratie dat vaak al wel hebben. Samen realiseren we deze ‘missing link’ bij organisaties. En als het nodig is, kunnen we daarbij ook altijd de kennis en expertise van Enroute en Cofactor benutten.

Wil je meer weten over onze visie op coaching en inzetbaarheid?


Lees hier dan verder over ons:


Claire Recourt

Claire is al 12 jaar professioneel coach en adviseur inzetbaarheid. Samen met Olaff is zij de oprichter van Coach Hero.

Olaff Smit

Opgeleid als arbeidsdeskundige en adviseur duurzame inzetbaarheid ondersteunt Olaff werkgevers bij het besparen op verzuimkosten en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers.