Bij Coach Hero telt ook het rendement van coaching voor de organisatie

“Je kunt coaching van medewerkers niet los zien van hun werkomgeving”

Coaching doelgericht maken met aantoonbare resultaten, is een belangrijke missie van Coach Hero. Hiervoor kijken onze coaches niet alleen naar het ‘individu’ met een coachvraag, maar het liefst ook naar hun werkomgeving. Zo kunnen wij het rendement van coaching verhogen voor medewerkers, leidinggevenden én voor de organisatie waar zij werken. Bij ons coachingsbureau kiezen we hier bewust voor. Waarom eigenlijk?

Van wildgroei naar doelgerichte coaching

Wat is het rendement van coaching voor je organisatie? Die vraag blijft nog vaak onbeantwoord. Vaak telt vooral de winst voor de persoon met een coachvraag? De bredere blik ontbreekt in Nederland vaak nog. Dat is jammer, want dit geeft organisaties de kans om het rendement van coaching te vergroten met strategische, doelgerichte en oplossingsgerichte coaching. Dat is precies de reden waarom Coach Hero is ontstaan. Onze visie hierop lichten we graag verder toe.

Tijd voor een bredere kijk?

Voor verzuim hebben werkgevers alles al goed geregeld. Van beleid tot het inrichten van een ‘providerboog’. Voor coaching is dit er nog niet. Het besef van de meerwaarde groeit wel, maar het wordt meestal per medewerker, afdeling of vestiging nog anders ingevuld. Daar zijn we aan gewend, maar eigenlijk is dat best vreemd. Want juist coaching kan veel verzuim voorkomen, de (duurzame) inzetbaarheid van werkenden vergroten, hun ontwikkeling versnellen en de prestaties en innovatiekracht van je organisatie verbeteren.

Coaching wordt vooral nog gezien als een ‘persoonlijk traject’ van het individu. Voor een deel is het dat, maar deels ook niet. Je kunt een individuele medewerker immers niet los zien van de werkomgeving. Maakt dat het complexer? Juist niet! Met deze focus wordt oplossingsgerichte coaching juist concreter en meer doelgericht.

Lees alles over onze aanpak en
download onze gratis flyer.

Hoe dan?

Met een bredere blik – en door het scheiden van persoonlijke (privacygevoelige) informatie en advies voor de organisatie – wordt coaching veel krachtiger. Dat is in het belang van het individu én de organisatie. Hoe mooi zou het zijn als je zo beter zicht krijgt op wat er leeft in je organisatie en de behoeften van medewerkers, leidinggevenden of teams? Het kan! We zijn er alleen (nog) niet aan gewend.

Om dit mogelijk te maken, fungeert Coach Hero voor organisaties als vaste coachpartner. Met behulp van hedendaagse oplossingen zoals onze Coach App voor deelnemers en moderne coaching met direct coachcontact (zonder gesprekslimieten) wanneer dat nodig is. Dit maakt coaching voor medewerkers, leidinggevenden en organisaties toegankelijk, toepasbaar en transparant. En met de bredere blik wordt het rendement van coaching hoger voor het individu én voor de organisatie. Bijvoorbeeld doordat uitkomsten ook benut kunnen worden voor organisatie- en procesverbeteringen.

Autonomie en verbinding gaan hand in hand

Zo’n ‘holistische’ blik op het geheel zien we op steeds meer gebieden. In de gezondheidszorg bijvoorbeeld, maar ook in productieprocessen en bij ruimtelijke (integrale) ontwerp-opgaven. Met coaching is hierin ook nog veel te winnen. 

Bij Coach Hero maken we dit mogelijk vanuit onze visie op inzetbaarheid. Daarin speelt eigenaarschap, vertrouwen en de autonomie van het individu een belangrijke rol. Net als de verbinding tussen mens en organisatie. Want zonder verbinding is er niets. Best logisch dus om naar het geheel te kijken. Zo werken wij aan sterkere medewerkers, leidinggevenden en organisaties. Dit is de kern van onze visie. In een notendop. 

Meer weten over onze visie op coaching en inzetbaarheid?

Meer achtergronden over onze visie en werkwijze vind je hier.