7  vragen over de transitievergoeding 

In dit blog ga ik in op de meeste gestelde vragen rondom de transitievergoeding:

1. Wat is een transitievergoeding?

2. Hoe hoog is de transitievergoeding?

3. Heb ik recht op een transitievergoeding?

4. Heb ik bij ziekte ook recht op een transitievergoeding?

5. Waarvoor is een transitievergoeding bedoeld?

6. Welke compensatieregelingen zijn er?

7. Transitievergoeding gebruiken voor outplacement?

1. Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever aan je betaald bij ontslag of het niet verlengen van je (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. Ook bij ontslag tijdens de proeftijd moet een transitievergoeding betaald te worden. Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf de eerste dag van je contract recht op een transitievergoeding bij ontslag. Tot eind 2019 ontstond dit recht pas als je minimaal 2 jaar in dienst was.

2. Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het salaris en het aantal jaren dat je in dienst bent geweest. De vergoeding is maximaal € 84.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 84.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. Sinds 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding veranderd. De berekening van de transitievergoeding gaat als volgt: 

1. Heel dienstjaar: je krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag.

2. Het resterende deel: De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12 ). Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

3. Heb ik recht op een transitievergoeding?

Als je ontslagen wordt heb je recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), dat staat in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Om in aanmerking te komen voor de transitievergoeding moet je een arbeidsovereenkomst hebben en het dienstverband moet op initiatief van je werkgever zijn opgezegd. Sinds januari 2020 heb je direct vanaf je eerste werkdag recht op een transitievergoeding, dus ook als je een kort uitzendcontract of een tijdelijk dienstverband hebt en zelfs als je nog in je proeftijd zit. Daarnaast kan je recht hebben op een transitievergoeding als jezelf het arbeidscontract opzegt in verband met ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever.

Uitzonderingen recht op transitievergoeding 

Er is een aantal situaties waarbij je geen recht hebt op een transitievergoeding:

Als je verwijtbaar of nalatig gehandeld hebt

Als je nog geen 18 bent en gemiddeld minder dan 12 uur per week hebt gewerkt

Als je ontslagen bent omdat je met pensioen gaat

Als jouw werkgever aantoonbaar in financiële nood is

Als in jouw cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen voor de transitievergoeding

Als je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het einde van jouw contract

Als de werkgever je een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat je contract afloopt

Als de werkgever aanbiedt je contract te verlengen voordat het afloopt

Als er lopende collectieve of individuele afspraken bestaan over vergoedingen of andere voorzieningen bij ontslag

4. Heb ik bij ziekte ook recht op een transitievergoeding? 

Ben je langer dan 2 jaar ziek? Dan mag je werkgever het contract ontbinden. Je werkgever moet hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Je hebt dan ook recht op een transitievergoeding. Bij de berekening van de transitievergoeding is het brutoloon het uitgangspunt. Dit is het brutoloon dat in het arbeidscontract is afgesproken. Als het loon lager is geweest door ziekte of verlof dan heeft dit geen invloed op het geldende brutoloon.

5. Waarvoor is een transitievergoeding bedoeld? 

De transitievergoeding is bedoeld om de overstap naar ander werk makkelijker te maken, voor scholing of voor begeleiding naar ander werk bijvoorbeeld via loopbaancoaching of outplacement. Daarnaast is de transitievergoeding bedoeld als financiële compensatie voor het baanverlies. Wanneer je de transitievergoeding gebruikt voor outplacement of scholing, betaal je er geen belasting over en kun je het volledige brutobedrag benutten. Zodra je de transitievergoeding op je bankrekening ontvangt moet je er wél belasting over betalen.

6. Welke compensatieregelingen zijn er?

Er gelden op dit moment 2 compensatieregelingen voor werkgevers. Een als een medewerker wordt ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en één in het geval van bedrijfsbeëindiging voor kleine werkgevers.

1. Compensatie na 2 jaar van ziekte

Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever bij ontslag van een medewerker wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (dus na 2 jaar van ziekte) de betaalde transitievergoeding, onder voorwaarden, gecompenseerd krijgen. Bij dit ontslag is er recht op een transitievergoeding. De werkgever kan op basis van deze compensatieregeling de betaalde transitievergoeding (of een deel daarvan) terugkrijgen. Op de site van het UWV is meer te lezen over de voorwaarden hiervan. 

2. Compensatieregeling voor kleine werkgevers

Daarnaast is er vanaf 1 januari 2021 een compensatieregeling voor kleine werkgevers (met minder dan 25 medewerkers) in geval van bedrijfsbeëindiging door overlijden of pensionering. Deze regeling is er om te voorkomen dat transitievergoedingen bijvoorbeeld ten koste gaan van het pensioen van de ondernemer. Ook deze regeling wordt door UWV uitgevoerd. 

7. Transitievergoeding gebruiken voor outplacement of coaching? 

Als je de transitievergoeding gebruikt voor outplacement of loopbaancoaching betaal je geen belasting. Dat is aantrekkelijk! Vooral als je te maken hebt met een afstand tot de arbeidsmarkt, loopbaanvragen of hulp wilt bij je banenjacht. Het is dus verstandig om goed na te denken over wat je met je transitievergoeding wilt doen. In bepaalde situaties is het aan te raden om met je transitievergoeding begeleiding in te kopen. Dit is vooral slim als je:

Een afstand hebt tot de arbeidsmarkt

Loopbaanvragen hebt

Hulp nodig hebt bij je zoektocht naar een nieuwe baan

Een opleiding wilt volgen om je kans op werk te vergroten

Als één van bovenstaande situaties op jou van toepassing is, neem dan contact met ons op. We vertellen je graag over onze aanpak.

Wil je meer weten?

Neem contact op! Onze adviseur, helpt je graag verder.