Wil jij een écht goede leidinggevende worden? En wil je jouw leidinggevende vaardigheden versterken? Met deze 6 tips staan we uitgebreid stil bij de belangrijkste eigenschappen van een goede leidinggevende. Doe er je voordeel mee!

Tip 1 ontwikkel jouw visie op leiderschap

Tip 2 zorg voor ijzersterke communicatieve vaardigheden

Tip 3 kies waardering en respect als basis

Tip 4 geef vertrouwen

Tip 5 word een kei in beslissingen

Tip 6 wees een inspirerend voorbeeld

Tip 1 Een goede leidinggevende heeft een visie op leiderschap

Het internet staat vol adviezen. Veel daarvan heb je vast al gehoord of gelezen. Daarom is onze eerste tip: sta stil bij wat jij een goede leidinggevende vindt. Wat verwacht je van goed leiderschap? Onder wat voor leidinggevende functioneer je zelf het lekkerst? Wat doet zo’n leidinggevende? En wat juist niet? Stel jezelf daarnaast de vraag: Wat voor leidinggevende wil ik zijn? Maak aantekeningen van je ideeën en gedachten over leiderschap en verwoord op die manier jouw eigen visie.

Tip 2 Een goede leidinggevende heeft ijzersterke communicatieve vaardigheden

Een sterke leidinggevende heeft goede communicatieve vaardigheden. Hij of zij beseft dat effectief communiceren tweerichtingsverkeer is. Communicatie loopt lekker als de informatie tussen zender en ontvanger heen en weer stroomt. Wil jij als leidinggevende belangrijke informatie delen? Dan is het jouw verantwoordelijkheid om de boodschap helder te brengen én om te controleren of de informatie goed is ontvangen. Ben je de ontvanger van informatie? Pas dan LSD toe: luisteren, samenvatten en doorvragen. Cruciaal is dat je probeert de ander te begrijpen, voordat je inzet op begrepen worden.   

Houd bij communicatie je doel voor ogen. Wat wil je bereiken? Waarom? De toon, vorm, inhoud, het kanaal en omstandigheden zijn factoren die de communicatie beïnvloeden, ten goede of ten slechte. Denk dus goed na over de manier waarop je iets brengt. Creëer een veilig klimaat en wees je bewust van wat je non-verbaal uitstraalt.

Is communiceren niet jouw sterkste kant? Ga er dan veel mee oefenen. Het is absoluut één van de belangrijkste leidinggevende vaardigheden. Pak er eens een boek bij of schrijf je in voor een training.

Tip 3 Een goede leidinggevende kiest waardering en respect als basis

Zorg ervoor dat alle medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Ga uit van inclusie: er is voor iedereen een plek in het team. Stel een voorbeeld door jezelf te laten zien, inclusief je tekortkomingen. Laat waardering en respect onvoorwaardelijk zien en dus niet alleen bij uitzonderlijke prestaties. Het gaat om waardering en respect voor het individu. Kun je het moeilijk opbrengen? Ga dan bij jezelf na waar dat aan ligt. Heeft het iets met een bepaalde verwachting, wens of waarde van jou te maken? Of past het individu niet goed in je team? Hoe komt dat? Kijk vervolgens hoe je toch tot waardering en respect kunt komen. Een cultuur van waardering en respect ligt aan de basis van een sterk team. Een goede leidinggevende houdt daarom in de gaten hoe het er in het team voorstaat met waardering en respect en kijkt kritisch naar zichzelf.

Tip 4 Een goede leidinggevende geeft vertrouwen

Hoe meer vertrouwen je geeft hoe meer je medewerkers de kans biedt om te leren en te groeien. Jouw rol is die van de coach. Je stuurt bij, staat paraat en bent betrokken. Vertrouwen geven is goed voor je team én voor jezelf. Door je medewerkers het vertrouwen te geven om taken op hun eigen manier in te vullen, zul jij je niet verliezen in details of vervallen in micromanagement. Je houdt overzicht. Vertrouwen geven betekent: delegeren, loslaten, risico’s durven nemen, ruimte geven. Een mooi voorbeeld van vertrouwen geven is het toestaan van flexibele werktijden; kijken naar resultaten in plaats van naar de klok. Vertrouwen geven betekent ook dat je jouw medewerkers belangrijke informatie over de organisatie toevertrouwt.

Bied daarnaast, ook vanuit vertrouwen, ruimte voor het nastreven van persoonlijke doelen. Hiervoor is het belangrijk dat je weet wat er in medewerkers leeft. Toon betrokkenheid en help medewerkers een gezonde werk-privé balans te behouden.

Tip 5 Een goede leidinggevende is een kei in beslissingen

Een goede leidinggevende houdt de vaart in het proces en schept duidelijkheid. Besluitvaardigheid hoort daarbij. Als je van nature niet goed bent in het nemen van beslissingen ga er dan mee oefenen want ook dit is één van de belangrijkste leidinggevende vaardigheden. De volgende stappen gaan vooraf aan het nemen van een beslissing:

Doorgronden van het probleem

Relevante informatie vergaren

Verschillende oplossingen verkennen

Risico’s onderzoeken.

In de meeste gevallen hoeft dit proces niet lang te duren, dus doe het meteen. Neem vervolgens je beslissing en evalueer op een later moment. Vooral de eerste stap, het goed doorgronden van het probleem, is belangrijk. Een hulpmiddel bij het doorgronden van het probleem is de 5 x waarom methode. Stel dat de verzuimcijfers hoog zijn. Een mogelijke uitkomst van de 5x waarom methode is:

1. Waarom zijn de verzuimcijfers zo hoog? Omdat veel medewerkers zich ziek melden.
2. Waarom melden veel medewerkers zich ziek?
3. Omdat zij gezondheidsklachten hebben.
4. Waarom hebben zij gezondheidsklachten? Omdat zij ongezond leven.
5. Waarom leven zij ongezond?

Bij de 5e keer waarom is de kans groot dat je op de kern van het probleem stuit. Je kunt het probleem dan vanuit de kern aanpakken, bijvoorbeeld door te investeren in de vitaliteit van medewerkers. Als je deze methode niet toepast, bestaat de kans dat je de kern niet vindt. Dit zou kunnen betekenen dat je jouw medewerkers op het matje gaat roepen omdat ze te veel verzuimen. In de meeste gevallen raak je daardoor verder van huis.

Een goede leidinggevende is dus een sterke beslisser die het probleem goed doorgrondt.

Tip 6 Een goede leidinggevende is ook maar een mens

Tot slot: nobody’s perfect dus probeer dat ook niet te zijn. Je bent juist een voorbeeld als je je kwetsbaar durft op te stellen en je fouten toe kan geven. Zo zullen je teamleden niet bang te zijn om bij problemen of vergissingen naar je toe komen. Motiveer en inspireer! Dan heb je de smaak te pakken.

Goede leidinggevende passen bovenstaande tips toe. De één doet het van nature, de ander heeft zich erin bekwaamd. Aan de hand van deze tips kun je jouw leidinggevende vaardigheden verbeteren. Maar… of je ‘als een koning’ zult leren leidinggeven, hangt ook voor een groot deel af van wie je bent. Daarom is misschien wel ons beste advies: Wees eerlijk naar jezelf en onderzoek je motieven. Word je oprecht enthousiast van de tips? Past leidinggeven goed bij jouw talenten en vaardigheden? Ga er dan voor! Zo niet, heb dan het lef om te onderzoeken welk werk wél goed bij je past en waar je plezier aan beleeft.

Leidinggeven is een vak. Daarvoor heb je de juiste vaardigheden nodig. Coach Hero helpt je om de juiste vaardigheden verder te ontwikkelen. Met ‘Grip op je leiderschap’ ontdek je samen met een coach van Coach Hero welke vaardigheden jij verder kunt ontwikkelen, afgestemd op je persoonlijke behoeften en organisatieontwikkelingen.

Wil je meer weten?

Neem contact op! Onze adviseur, helpt je graag verder.